Accounttax & Consulting s.r.o.
   
"Many people, many problems, many solutions."    Vzhľadom k neustále sa meniacim legislatívnym podmienkam a ich nejednoznačným 
   interpretáciám sa oblasť účtovníctva stáva čoraz náročnejšou. Čím ďalej, tým viac sa v 
   účtovníctve kladie dôraz na jeho vypovedaciu schopnosť, nielen jeho úlohu pre vyčíslenie 
   daňovej povinnosti. V súčasnej ekonomickej a hospodárskej praxi zaznamenávame rastúci dopyt 
   podnikateľov po účtovníctve, ktoré predstavuje nielen prostriedok k vymedzeniu hospodárskeho 
   výsledku, ale i ucelený informačný systém obsahujúci základné informácie potrebné pre správne 
   a rýchle rozhodovanie. 
    Tieto úlohy zvládnu iba ľudia, ktorí sa tejto oblasti venujú profesionálne a majú bohaté praktické 
   skúsenosti z rôznych oblastí.
[O nás]         [Služby]           [Kontakt]