O nás

Spoločnosť Accounttax & Consulting, s.r.o. bola založená 7.4.2003 štyrmi mladými ľuďmi z ekonomickej praxe. Spojili sme sa s cieľom vybudovať profesionálnu účtovnícku firmu, ktorá bude spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky klientov na účtovnícku firmu. Našou hlavnou činnosťou je vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, a to nielen pre súkromných podnikateľov, ale i pre občianske združenia a mimovládne neziskové organizácie. Okrem toho poskytujeme i ekonomické poradenstvo a administratívne služby s cieľom zabezpečiť kompletný ekonomicko - administratívny servis klientovi so zárukou absolútnej diskrétnosti a správnosti podľa aktuálnej legislatívy. Zameriavame sa na malé a stredne veľké podnikateľské subjekty, pôsobiace v súkromnom ako aj treťom sektore, pre ktoré je výhodné viesť účtovníctvo dodávateľským spôsobom.


[Úvod]         [Služby]           [Kontakt]